Dokumenty do pobrania


Założenia organizacyjne i finansowe zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących sportu młodzieżowego oraz sportu osób nipełnosprawnych prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego MSiT - program: szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej oraz sport osób niepełnosprawnych w 2012 r. - pobierz


Upoważnienie do pełnienia funkcji koordynatora sportu / pobierania i rozlicznia zaliczek - pobierz


Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Protokół z negocjacji dotyczących zakwaterowania i wyżywienia - pobierz

Wzór umowy dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia - pobierz

Protokół z negocjacji dotyczących zakupu towarów lub usług - pobierz

Wzór umowy dotyczącej zakupu towarów i usług - pobierz

Wzór protokołu odbioru robót remontowo-budowlanych - pobierz


Delegacja sędziowska / ryczałt - pobierz

Zwrot kosztu przejazdu - ryczałt 2 klasa pociąg pospieszny pobierz

Umowa o dzieło (tylko prace dotyczące przygotowania obiektów lub wykonania elementów wyposażenia - osoby fizyczne) - pobierz

Umowa zlecenie (prace przy organizacji zawodów np. obsługa medyczna, techniczna, finsnsowa, spiker, koordynator, itp.) - pobierz

Wniosek / Rozliczenie zaliczki - pobierz

Wzór opisu faktury - pobierz


Oficjalne ceremonie XVIII OOM - pobierz

Ślubowanie zawodników - pobierz

Przyrzeczenie sędziów - pobierz

Apel olimpijski - pobierz


Papier firmowy XVIII OOM - pobierz


Zgłoszenia - pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych - pobierz

TVP KrakówRadio KrakówDziennik PolskiGazeta krakowskaInteria.pl