Komitet Organizacyjny


KOMITET ORGANIZACYJNY
XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w sportach letnich "Małopolska 2012"

Jacek Krupa Przewodniczący
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak Wiceprzewodniczący
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Elżbieta Kantor Wiceprzewodnicząca
Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Jerzy Janczy Wiceprzewodniczący
Prezes Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Zbigniew Winiarski Główny Specjalista w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Józef A. Laskowski Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Piotr Odorczuk Kierownik Biura Prasowego w Kancelarii Zarządu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Piotr Ludwig Wiceprezes ds. sportowych
Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Waldemar Kordyl Sekretarz
Koordynator ds. Marketingu Sportowego
w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Krzysztof Kępa p.o. Kierownika Zespołu ds. Rozwoju Sportu i Marketingu Sportowego
w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Sylwia Czeremuga Podinspektor w Zespole ds. Rozwoju Sportu i Marketingu Sportowego
w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
TVP KrakówRadio KrakówDziennik PolskiGazeta krakowskaInteria.pl