Zgłoszenia

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@olimpiada.malopolska.pl oraz adres
elektroniczny bezpośredniego organizatora, który zostanie podany programie zawodów
w Komunikacie nr 2. Zostaną tam również podane terminy nadsyłania zgłoszeń oddzielnie
dla każdego sportu.
Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie
na adres biura MZSKF, podany w zakładce Kontakt.
Przypominamy, iż zgodnie z zapisami w umowie z Ministerstwem Sportu i Turystyki dotyczącej dofinansowania kosztów przygotowania, organizacji i przeprowadzenia zawodów finałowych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Małopolska 2012, warunkiem przyjęcia i akredytacji reprezentacji wojewódzkich w każdym ze sportów jest złożenie przez wszyskich uczestników (zawodników, osób towarzyszących, sędziów, itp.) oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
Należy pamiętać, iż powyższe oświadczenia dotyczące zawodników niepełnoletnich winien podpisać opiekun prawny (rodzic lub inna osoba ustanowiona przez sąd)
W przypadku braku oświadczeń kosztami pobytu może zostać obciążona jednostka delegująca (WISS).


Zgłoszenia - pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych - pobierz

TVP KrakówRadio KrakówDziennik PolskiGazeta krakowskaInteria.pl