ZGŁOSZENIA

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@olimpiada.malopolska.pl oraz adres poczty
elektronicznej bezpośredniego organizatora, który jest podany w komunikacie nr 2, zgodnie z podanymi
terminami nadsyłania zgłoszeń oddzielnie dla każdego sportu.

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na
adres biura MZSKF, podany w zakładce Kontakt.
Przypominamy, iż zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, warunkiem przyjęcia i akredytacji
reprezentacji wojewódzkich w każdym ze sportów jest złożenie przez wszystkich uczestników
(zawodników, osób towarzyszących, sędziów, itp.) oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych.

Należy pamiętać, iż powyższe oświadczenia dotyczące zawodników niepełnoletnich winien podpisać
opiekun prawny (rodzic lub inna osoba ustanowiona przez sąd).

W przypadku braku oświadczeń kosztami pobytu będzie obciążona jednostka delegująca (WISS).

Zgłoszenia - pobierz (zgloszenia.xlsx)

Oświadczenie o wrażaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych - 
pobierz (oswiadczenie.pdf)