Zgłoszenia

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@olimpiada.malopolska.pl oraz adres poczty elektronicznej bezpośredniego organizatora, który jest podany w komunikacie nr 2, zgodnie z podanymi terminami nadsyłania zgłoszeń oddzielnie dla każdego sportu.

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura MZSKF, podany w zakładce Kontakt.
Przypominamy, iż zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, warunkiem przyjęcia i akredytacji reprezentacji wojewódzkich w każdym ze sportów jest złożenie przez wszystkich uczestników (zawodników, osób towarzyszących, sędziów, itp.) oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Należy pamiętać, iż powyższe oświadczenia dotyczące zawodników niepełnoletnich winien podpisać opiekun prawny (rodzic lub inna osoba ustanowiona przez sąd).

W przypadku braku oświadczeń kosztami pobytu będzie obciążona jednostka delegująca (WISS).

Zgłoszenie (lista meldunkowa w drugiej zakładce) – pobierz (zgloszenie_lista_meld.xlsx)

Oświadczenie o wrażaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla zawodników i trenerów – pobierz (oswiadczenie-rodo-OOM-zawodnik-trener.pdf)

Oświadczenie o wrażaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla sędziów i obsługi- pobierz (oswiadczenie-rodo-OOM-sedzia-obsluga.pdf)