Kontakt

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
ul. Śląska 5/1
30-003 Kraków
NIP: 675-12-19-067

tel.: 504 244 576
biuro@olimpiada.malopolska.pl

Wszelką korespondencję listowną należy przesłać na adres MZSKF w Krakowie.

Podstawowe Dane Kontaktowe