Hokej na trawie

Hokej na trawie – komunikat

Skoki do wody

Skoki do wody – komunikat

Wspinaczka sportowa
(na czas, prowadzenie)

Wspinaczka sportowa – komunikat
(na czas, prowadzenie)

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski zaprasza uczestników Olimpiady

Powitanie uczestników i widzów XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Małopolska ‘2022

Kalendarz XXVIII OOM

Kalendarz XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – Małopolska 2022.