Rozmowa redaktora Tadeusza Kwaśniaka z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim

Rozmowa redaktora Tadeusza Kwaśniaka z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim