Zgłoszenia

Zgłoszenia ekip wojewódzkich

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres biura MZSKF: biuro@olimpiada.malopolska.pl adres biura zawodów: mpikierski@wp.pl oraz adres poczty elektronicznej bezpośredniego organizatora, który jest podany w programie danego sportu, zgodnie z terminami nadsyłania zgłoszeń dla każdego sportu.

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura MZSKF, podany w zakładce Kontakt.
Przypominamy, iż zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, warunkiem przyjęcia i akredytacji reprezentacji wojewódzkich w każdym ze sportów jest złożenie przez wszystkich uczestników (zawodników, osób towarzyszących, sędziów, itp.) oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Należy pamiętać, iż powyższe oświadczenia dotyczące zawodników niepełnoletnich winien podpisać opiekun prawny (rodzic lub inna osoba ustanowiona przez sąd).

W przypadku braku oświadczeń kosztami pobytu będzie obciążona jednostka delegująca (WISS).

Zgłoszenie i lista meldunkowa (dwa formularze na osobnych arkuszach) – pobierz (sport_woj_zgloszenie_lista_meld_xxviii_oom_malopolska_2022.xlsx)

Oświadczenie o wrażaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla zawodników i trenerów – pobierz (oswiadczenie_rodo_xxviii_oom_2022_sedzia_obsluga.docx)

Oświadczenie o wrażaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla sędziów i obsługi- pobierz (oswiadczenie_rodo_xxviii_oom_2022_zawodnik_towarzyszaca.docx)