Komunikat organizacyjny nr 1

Komunikat organizacyjny nr 1

Opublikowano Komunikat organizacyjny nr 1 dotyczący przeprowadzenia finałów XXX OOM Małopolska 2024, zawierający kluczowe informacje w zakresie uczestnictwa i zgłoszenia ekip wojewódzkich, finansowania udziału i kosztów organizacyjnych itp. Limity trenerów i osób towarzyszących przypadających na ekipę wojewódzką będą wyliczane wg klucza (tabeli) obowiązującej w poprzednich latach, która została zamieszczona w Komunikacie organizacyjnym nr 1.