Do pobrania

Komunikat organizacyjny nr 1 – założenia organizacyjno-finansowe rozgrywania zawodów finałowych XXX OOM Małopolska 2024

Ogłoszenie przez Ministra Sportu i Rekreacji programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich w 2024 roku

Część ogólna regulaminu ssm – zasady ogólne współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo obowiązujące podczas organizacji i rozgrywania zawodów finałowych ssm

Zgłoszenie / Lista meldunkowa – druk zgłoszenia i listy meldunkowej / pokwitowania świadczeń (dwa formularze w osobnych arkuszach Excel)

Oświadczenie rodo (zawodnicy i trenerzy) – druk oświadczenia rodo składany przy akredytacji przez każdego członka ekipy wojewódzkiej (zawodnika, trenera lub osobę towarzyszącą) – w przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie podpisuje opiekun prawny

Oświadczenie rodo (sędziowie i osoby funkcyjne) – druk oświadczenia rodo składany przy akredytacji przez każdego sędziego, przedstawiciela pzs, osobę funkcyjną

Umowa zlecenie – druk umowy zlecenia dla osób funkcyjnych zatrudnionych przy organizacji zawodów finałowych XXX OOM Małopolska 2024

Kalkulator umów zleceń – arkusz excel do wyliczenia wynagrodzenia na rachunkach do umów zleceń i delegacji sędziowskich obowiązujący w 2024 r.

Delegacja sędziowska / Umowa użyczenia samochodu prywatnego – druk delegacji sędziowskiej / ekwiwalentu za poniesione koszty wraz z umową użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych (dotyczy zwrotu kosztów podróży sędziów na zasadzie ryczałtu za przejechane km) dla sędziów uczestniczących w zawodach finałowych XXX OOM Małopolska 2024

Wzór opisu faktury – szablon opisu faktur dokumentujących poniesione koszty w ramach zawodów finałowych XXX OOM Małopolska 2024

Wniosek / Rozliczenie zaliczki – druk wniosku do pobrania zaliczki na wypłaty gotówkowe oraz rozliczenia zaliczki dowodów księgowych wypłaconych gotówką

Upoważnienie – druk upoważnienia dla osoby pobierającej i rozliczającej zaliczki w MZSKF

Ślubowanie zawodników – tekst ślubowania zawodników do odczytania podczas ceremonii otwarcia zawodów finałowych XXX OOM Małopolska 2024 w każdym ze sportów

Przyrzeczenie sędziów – tekst przyrzeczenia sędziów do odczytania podczas ceremonii otwarcia zawodów finałowych XXX OOM Małopolska 2024 w każdym ze sportów

Scenariusz otwarcia w sporcie – elementy obowiązkowe scenariusza otwarcia wewnętrznego OOM w sporcie wraz z przykładowym tekstem dla spikera

Scenariusz zamknięcia w sporcie – elementy obowiązkowe scenariusza zamknięcia wewnętrznego OOM w sporcie wraz z przykładowym tekstem dla spikera

Informacja dla spikera o dofinansowaniu zadania ze środków publicznych oraz o patronach medialnych

Papier firmowy zawierający logotyp olimpiady oraz organizatorów i partnerów wraz z plikami graficznymi (.ai .cdr .pdf. png) i specyfikacją rozmieszczenia grafik w nagłówku i stopce