Sporty i klasyfikacje

Klasyfikacje


Wyniki rozegranych konkurencji – pobierz

Klasyfikacja generalna województw, klubowa i medalowa –
pobierz


Sporty

łyżwiarstwo figurowe

regulamin programwyniki klasyfikacja

łyżwiarstwo szybkie

regulamin programwyniki klasyfikacja

łyżwiarstwo krótkie

regulamin programwyniki klasyfikacja

narciarstwo alpejskie

regulamin programwyniki klasyfikacja

narciarstwo klasyczne – biegi

regulamin programwyniki klasyfikacja

narciarstwo klas. – skoki i KN

regulamin programwyniki klasyfikacja

sporty saneczkowe

regulamin programwyniki klasyfikacja