Do pobrania

Komunikat nr 1 – Zasady uczestnictwa oraz założenia organizacyjne dotyczące zawodów finałowych XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2022

Część ogólna regulaminu ssm – zasady ogólne współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo obowiązujące podczas organizacji i rozgrywania zawodów finałowych ssm

Zgłoszenie / Lista meldunkowa – druk zgłoszenia i listy meldunkowej / pokwitowania świadczeń (dwa formularze w osobnych arkuszach Excel)

Oświadczenie rodo (zawodnicy i trenerzy) – druk oświadczenia rodo składany przy akredytacji przez każdego członka ekipy wojewódzkiej (zawodnika lub trenera) – w przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie podpisuje opiekun prawny

Oświadczenie rodo (sędziowie i osoby funkcyjne) – druk oświadczenia rodo składany przy akredytacji przez każdego sędziego, przedstawiciela pzs, osobę funkcyjną

Oferta od kontrahenta – wzór oferty od kontrahenta dotyczącej świadczenia usług wyżywienia i zakwaterowania dla uczestników XXVIII OOM Małopolska 2022

Umowa zlecenie – druk umowy zlecenia dla osób funkcyjnych zatrudnionych przy organizacji zawodów finałowych XXVIII OOM Małopolska 2022

Kalkulator umów zleceń – arkusz excel do wyliczenia wynagrodzenia na rachunkach do umów zleceń i delegacji sędziowskich obowiązujący od 01.07.2022 r. po zmianie stawki podatku PIT na 12%

Delegacja sędziowska / Umowa użyczenia samochodu prywatnego – druk delegacji sędziowskiej / ekwiwalentu za poniesione koszty wraz z umową użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych (dotyczy zwrotu kosztów podróży sędziów na zasadzie ryczałtu za przejechane km)

Wzór opisu faktury – szablon opisu faktur dokumentujących poniesione koszty w ramach zawodów finałowych XXVIII OOM Małopolska 2022

Wniosek / Rozliczenie zaliczki – druk wniosku do pobrania zaliczki na wypłaty gotówkowe oraz rozliczenia zaliczki dowodów księgowych wypłaconych gotówką

Upoważnienie – druk upoważnienia dla osoby pobierającej i rozliczającej zaliczki w MZSKF

Ślubowanie zawodników – tekst ślubowania zawodników do odczytania podczas ceremonii otwarcia zawodów finałowych XXVIII OOM Małopolska 2022 w każdym ze sportów

Przyrzeczenie sędziów – tekst przyrzeczenia sędziów do odczytania podczas ceremonii otwarcia zawodów finałowych XXVIII OOM Małopolska 2022 w każdym ze sportów

Scenariusz ceremonii otwarcia – scenariusz i przykładowy tekst dla spikera do ceremonii otwarcia zawodów finałowych XXVIII OOM Małopolska 2022 w każdym ze sportów

Scenariusz ceremonii zakończenia / dekoracji – scenariusz i przykładowy tekst dla spikera do ceremonii zamknięcia zawodów finałowych i dekoracji zwycięzców XXVIII OOM Małopolska 2022 w każdym ze sportów

Informacja o dofinansowaniu zadania – tekst dla spikera do ogłaszania w trakcie trwania zawodów dotyczący dofinansowania przedsięwzięcia ze środków publicznych

Logotypy XXVIII OOM Małopolska 2022 oraz instytucji dofinansowujących wydarzenie – logo XXVIII OOM Małopolska 2022 wraz z księgą identyfikacji oraz logotypy instytucji dofinansowujących organizację zawodów finałowych (Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego, Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej) i MZSKF

Materiały promocyjne XXVIII OOM Małopolska 2022 do wykorzystania przez organizatorów XXVIII OOM Małopolska 2022 w poszczególnych sportach

Apel Olimpijski 2022